HeikkiSantala Iskee avoimesti; perinteisten arvojen puolesta

Akateeminen ongelma

YLIOPPILASKUNTIEN PAKKOJÄSENYYTTÄ PAISUTELLAAN

Yliopisto-oppilaiden ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä väitetään usein perustuslain vastaiseksi, kuten

Nykyjärjestelmä rikkoo räikeästi perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattua yhdistymisvapautta” ja

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja yliopistojen ylioppilaskuntien tehtävät ovat täysin samat.”

Kirjoittaja vaatii yhdenvertaisuuteen vedoten ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistamista. (mielipide HS 29.12.)

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan kanta on toinen. Ja sehän on laki.

Perusoikeusoikeusuudistuksen esitöissä (1993) todettiin, että yhdistymisvapaus koskee ensisijassa yhdistyslain mukaisia vapaaehtoisia, niin sanottuja aatteellisia yhdistyksiä.

Perustuslaki ei sen lisäksi estä perustamasta lainsäädäntöteitse, entiseen tapaan, julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten, eikä estä säätämästä niiden pakkojäsenyydestä lailla.

Ylioppilaskunnat ovat yliopistolakiin perustuvia julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Niihin ei sovelleta yhdistyslakia.

Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä voida suoranaisesti arvostella myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan tai ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen perusteella. Ratkaisevaa tällöin on, onko kysymys yksityis- vai julkisoikeudellisesta yhdistyksestä. Artikla koskee vapaaehtoisesti perustettuja yhdistyksiä, eivätkä julkisoikeudelliset yhdistykset siksi kuulu artiklan alaan.

Ylioppilaskunta on vanhastaan osa itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja sillä on merkittävä osuus yliopiston hallinnossa. Lisäksi sillä on tehtävänä osallistua opiskelijain perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. Se muun muassa kerää jäsenmaksuina merkittävän osan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS rahoituksesta.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei sen sijaan lainsäätäjän vanhan kannan mukaan muodosta perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, eikä sillä ole osuutta ammattikorkeakoulun hallinnossa. Ja opiskelijan perusterveydenhuoltokin hoidetaan terveyskeskuksissa (vanha kanta). AMK-laissa 2014 osuus hallinnossa ja tehtävät ovat kuitenkin lähes samat kuin ylioppilaskunnalla,  myös terveydenhuollon osalta. Opiskelijakuntaan noudatetaan yhdistyslakia, ellei AMK-laista muuta johdu.

Tällainen on lainsäätäjän kanta nykysäädöksistä lyhykäisyydessään. Se, ovatko ne kohdallaan, on kokonaan toinen asia. Voimassa olevissa säädöksissä olisi silti mielipidejutuissakin hyvä pysyä, ottamatta ristiriitaiseen asiaan tässä muuten kantaa.

Heikki Santala

järjestöneuvos Kauniainen

---

Murheensa kullakin; siitäkin huolimatta

Hyvää Uutta Vuotta !

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat